Nås Hembygdsförening

 

Lisskvarngården visas efter överenskommelse per tel 20 juni-3 aug,

säkrast lör-sön 14-18, för enskilda personer såväl som större sällskap, alla välkomna; tel 0281-30148 eller 070-3313459.

 

Tidningen Nåsvargen utkommer 2 ggr per år till midsommar och till jul. Den säljs på Gulfmacken "Tempo", på Hemslöjden "Nickusboden" och på Lisskvarngården.

 

Medlemsavgiften för år 2015 är 100:-, som betalas till pg. 67 99 17-5.

 

Evenemangen kungörs genom affischering och annons i lokalbladet.

 

Mer info: www.nashembygd.se