Närssjon utvecklingsförening

 

Vi har fyra stugor längs med en vandringsled runt sjön Närsen, i folkmun kallad Närssjön. En av dessa stugor är helt anpassad för funktionshindrade och har 12 sängplatser. Två av stugorna har 16 sängplatser och den minsta stugan, som till skillnad mot övriga stugor värms av gasolspins och -kamin, har fyra sängplatser.

 

Den anpassade stugan, Bångvika, går att nås med bil och har brygga som det går att åka ut på med rullstol. Övriga stugor är även dessa enkla att ta sig till med bil, men då med en liten promenad från parkerad bil.

Pris från 150 kr/person eller 800 kr för hela stugan per dygn. Lillstuga 500 kr/dygn.

 

Mer info: www.narssjon.se