Välkommen som blivande medlem i Nås IF!

 

För att uppnå önskat resultat inom idrott och övriga verksamheter, såsom underhåll och  drift av våra anläggningar, är dit bidrag som medlem i föreningen ett synnerligen gott tillskott.

 

Medlemsavgifter betalas till bankgiro 5201-7308

 

Enskild medlem 100 kr

Familjekort 250 kr

Pensionär 50 kr

 

Märk inbetalningen med namn och födelseår på dem betalningen avser.

 

Medlemskap och i vissa förekommande fall träningsavgifter, berättigar dig som medlem att deltaga och utnyttja

 

Föreningens aktiviteter:

 

 

Gym i skidstugan:

 

Avgift träningskort

 

600 kr/kalenderår

350 kr/halvår

100 kr/månad

 

Gym är tillgängligt  vardagar 9-20, helger 10-20, nyckel finns på Gulf/Tempo.

Kontaktperson för gymmet Daniel Söderblom 073-045 2351

 

Du är också välkommen att utnyttja alla av Nås IF disponibla och underhållna anläggningar såsom:

 

 

Kom ihåg att ni kan stödja Nås IF via Svenska  Spel, säg till kassan när du lämnar in tipskupongen eller registrerar  ditt spel på internet.

 

Välkommen som medlem i Nås IF